Prijzen

Via de belastingdienst heeft u recht op een toeslag indien u beide werkt.

Tot 2023 telden ook het aantal gewerkte uren van de werknemer mee, maar dat is veranderd. Sinds 1 januari 2023 kan iedere werknemer ongeacht het aantal werkuren tot maximaal 230 uur opvanguren vergoed krijgen. Via de volgende link kunt u een proefberekening uitvoeren om te zien wat u netto betaalt aan kinderopvang. Berekenen toeslag.

Voor tarieven en andere vragen kunt u contact opnemen met Monique Litjens 0625328181 of info@demukkenstal.nl

Download Prijzenoverzicht 2024