Kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar

De Mukkenstal heeft 3 groepen kinderopvang. Twee groepen van 0 tot 3 jaar en 1 groep van 2 tot 4 jaar. We werken bewust met verschillende leeftijdsgroepen omdat wij denken dat kinderen dan beter tot hun recht komen.

Dagindeling

Tussen 7.30 uur (vervroegde opvang vanaf 7.00 uur) en 9.00 uur kunnen kinderen gebracht worden. Doorgaans gaan we in de ochtend en in de middag buitenspelen, ook met minder mooi weer. Kinderen kunnen dan in de uitdagende buitenruimte spelen, met een medewerker de moestuin in gaan, naar de dierenweide gaan of een kijkje op stal nemen.

’s morgens en ’s middags wordt er fruit/groente gegeten als tussendoortje en ’s middags krijgen kinderen vaak ook nog een zuiveltussendoortje. Binnen worden er activiteiten met de kinderen gedaan zoals lezen, zingen, knutselen, spel- en seizoensactiviteiten.

Tussen 17.00 en 18.30 uur worden de kinderen weer opgehaald.

Tijden

Wij bieden 51 weken in het jaar opvang op maandag tot en met vrijdag van 7.30 (vervroegde opvang vanaf 7.00 uur) tot 18.30 uur. Er is uitsluitend afname van hele dagen mogelijk en halve dagen van 7.30/8.15-12.15 uur voor 2+ kinderen op de peuterspeelzaal om de rust op de groep te waarborgen doordat er tussen de middag geen wisseling van kinderen plaatsvindt en de groep de hele dag voor de kinderen hetzelfde blijft.

Ook bieden wij een pakket aan voor 40 weken opvang, alleen tijdens schoolweken. Het uurtarief hiervan ligt een paar procent boven het 51 weken tarief.

De jaarlijkse sluitingsdagen zijn:

  • Tussen kerst en oud en nieuw, deze week wordt niet doorberekend in het gemiddelde maandtarief
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag 2025
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • Nieuwjaarsdag

Opvang is inclusief broodmaaltijd, drinken, (zuivel)tussendoortje, fruit en luiers. (exclusief flesvoeding)

Observatiemethode

Om te zorgen voor een goede doorlopende lijn, werken we met de VAK observatiemethode. Deze is speciaal ontwikkeld door de VAK (verenigde Agrarische Kinderopvang) om aan te sluiten bij hoe wij naar kinderen kijken en met hen omgaan. Wij willen uw kind niet in een hokje te plaatsen maar vooral kijken hoe wij het beste aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.